త్రిపది2 పద్య లక్షణములు

 1. జాతి రకానికి చెందినది
 2. 8 నుండి 16 అక్షరములు ఉండును.
 3. 3 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం కలదు
 5. గణ లక్షణాలు :
  1. ఒకటవ పాదమునందు నాలుగు ఇంద్ర గణములుండును.
  2. రెండవ పాదమునందు రెండు ఇంద్ర , ఒక సూర్య గణములుండును.
  3. మూడవ పాదమునందు రెండు ఇంద్ర , ఒక సూర్య గణములుండును.
 6. ఉదాహరణలు:
  1. త్రిపద నీయగమన్న ఇపుడు కాదనెదవా !
   త్రిపద పేరున్న దేవివయి
   కృపజూపవా కీరవాణి !
  2. మూడు పాదాలె నన్నేడిపిమ్చె నిటుల !
   వాడిపోవగ మోము యంత
   మూడు అంతయు మారి పోయె !
  3. కపట నాటకమాడు నిపుణత ఉమ్దని ,
   తపన నొమ్దగజేసి సుతను ,
   ఇపుడు జారగ జేసినావ !
  4. ఏమి పాటులె తల్లి నీ మాట కొఱకిట !
   ప్రేమ జూపగ రావె యన్న
   బాము లిచ్చెదవేమిటమ్మ !
  5. చాలు చాలులె ఆట, చాలులే నేటికి
   వేళ మీరినదెంతొ ! వెళ్ళి
   వాల వలెనె పాన్పు పైన .
  6. సరవిఁ బ్రాసమునొంది సురపతుల్‌ నలువురు
   హరియు గై కార్కులు కలియ
   జరగు నిప్పగిది యై త్రిపద.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.