ననయ దండకము పద్య లక్షణములు

  1. దండకము రకానికి చెందినది
  2. 1 పాదము ఉండును.
  3. ప్రాస నియమం లేదు
  4. ప్రతి పాదమునందు న , న , య ..... య గణములుండును.
  5. ఉదాహరణలు:
    1. జయజహరిగజేంద్రాది సద్భక్తరక్షైక దిక్షాభవాంభోధినిర్మగ్న జివాళికిన్నీవకాకెవ్వరుధ్దారకుల్ధేవదేవా నమస్తే నమస్తే నమస్తే

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.