కుసుమ షట్పద పద్య లక్షణములు

 1. జాతి(షట్పదలు) రకానికి చెందినది
 2. 6 నుండి 17 అక్షరములు ఉండును.
 3. 6 పాదములు ఉండును.
 4. ప్రాస నియమం లేదు
 5. గణ లక్షణాలు :
  1. ఒకటవ పాదమునందు రెండు 5 మాత్రలు గణములుండును.
  2. రెండవ పాదమునందు రెండు 5 మాత్రలు గణములుండును.
  3. మూడవ పాదమునందు మూడు 5 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు గణములుండును.
  4. నాలుగవ పాదమునందు రెండు 5 మాత్రలు గణములుండును.
  5. ఇదవ పాదమునందు రెండు 5 మాత్రలు గణములుండును.
  6. ఆరవ పాదమునందు మూడు 5 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు గణములుండును.
 6. ఉదాహరణలు:
  1. శ్రీశంభుతనయునకు
   సిద్ధిగణనాథునకు
   వాసిగల దేవతావందితునకూ
   ఓబొజ్జకనకయ్య
   నీబంటు నేనయ్య
   ఉండ్రాళ్ళ మీదికీ దండుబంపూ

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.