శిఖరిణి పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. అత్యష్టి ఛందమునకు చెందిన 59330 వ వృత్తము.
 3. 17 అక్షరములు ఉండును.
 4. 25 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: I U U - U U U - I I I - I I U - U I I - I U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (5-4) : I U U - U U - U I I I - I I U - U I I I - U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 13 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. ప్రతి పాదమునందు య , మ , న , స , భ , వ(లగ) గణములుండును.
 10. ఉదాహరణలు:
  1. తపస్స్వాధ్యాయాదిక్షపితమలచిత్తప్రకలితా
   విపజ్జాలజ్వాలావిరమణసుధావృష్టిలలితా
   జపాపుష్పక్షీరచ్ఛవికిరణసంసర్జనధురా
   సపర్వానిర్వాహప్రచురకలనస్థైర్యమధురా
  2. గజేంద్రాపద్ధ్వంసిన్‌ ముదిరసదృశుం గంజనయనున్‌
   భజింతుం దాత్పర్యంబున ననినచో భాస్కరయతిన్‌
   ప్రజాహ్లాదం బైనన్‌ యమనసభవప్రస్ఫురితమై
   ద్విజశ్రేష్ఠుల్మెచ్చన్‌ శిఖరిణి గడున్‌ విశ్రుతమగున్‌.

పద్యాన్ని గణించండి...!!

యొక్క ప్రధానలక్ష్యం వాడుకరి చెప్పిన పద్యాన్ని గణించి అది ఏ ఛందస్సో కనిపెట్టడం మరియూ అందులోని ఛందోనియమాలను ఉల్లంఘించిన దోషాలను ఎత్తిచూపించడం. మరి మీదగ్గర ఉన్న లేదా వ్రాయబోతున్న పద్యమును గణించండి.

ఉపకరణాలు

కేవలం ఛందోగణనమే కాకుండా మరికొన్ని ఛందస్సుకు పనికి వచ్చే పనిముట్లను కూడా అందిస్తోంది. దీనిలో కొన్ని ఛందస్సుకు సంబంధించి కొన్ని సాంకేతిక కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కంప్యూటర్‌తో ♬♫ ♫♬ లతో పద్యం రాయించడం.

ఛందం© తో పద్య సాహిత్యం మరింత రసమయం..!!

 
ఛందం© ఫలితాలపైనే పూర్తిగా అధారపడవద్దు. స్వవిచక్షణతో నిర్ణయం తీసుకోగలరు.